Ryanne of the Frision Field (Ross)

Ryanne of the Frision Field
30-07-2010
(Lilian of the Frision Field X Avalon von Nebelgrund )

HD A (norbergwaarde 40)
RCD1 en RCD4 vrij, DNA getest
Ecvo vrij
Clad vrij

 

 

 

Stamboom Ross