De gezondheid

 Inteelt;

Is het paren van nauw verwante honden. Inteelt leidt tot afname van de genetische variatie en tot toename van homozygoten. De beperkte genenpool die veroorzaakt wordt door inteelt betekend dat schadelijke genen wijdverbreid worden en het ras zijn sterkte verliest. Inteelt veroorzaakt een achteruitgang in vitaliteit, fertiliteit, gedrag en weerstandsvermogen en ook veroorzaakt het een stijging van genetische afwijkingen. Om de problemen aan te pakken die samenhangen met het verlies aan genetische variatie, zal het roer verder om moeten. We zullen we op zoek moeten naar fokdieren die minder verwant zijn elkaar en een zo breed mogelijk weerspiegeling van het ras vormen. We moeten de toenemende inteelt een halt toeroepen!

Epilepsie;

Epilepsie is de meest voorkomende chronische neurologische aandoening bij honden.          Epilepsie is een aanvalsgewijze prikkeling van zenuwcellen in de hersenen, waardoor een tijdelijke verstoring van de hersenfunctie optreedt. Verschijnselen van deze toevallen zijn abnormaal gedrag zoals ijsberen, onrust, onhandelbaar, krampen, desoriëntatie en dwangmatig gedrag. Bij een gegeneraliseerde aanval (de aanval begint gelijktijdig in beide hersenhelften) valt de hond om en verstijven alle spieren, de hond kan daarna onder andere trappelen en urine en ontlasting laten lopen. De toevallen kunnen sporadisch optreden, maar het is ook mogelijk dat deze vaker terugkeren of in aantal toenemen. Bij de meeste honden met epilepsie treedt de eerste aanval op bij een leeftijd van 1 tot 3 jaar. De gemiddelde levensverwachting van een hond met epilepsie is 7 jaar. Epilepsie kan bij alle hondenrassen voorkomen en naar schatting krijgt 1-5% van de hondenpopulatie te maken met deze aandoening. Epilepsie is de meest voorkomende chronische neurologische aandoening bij honden. In Finland is er nu een DNA onderzoek naar epilepsie.  Men is op zoek naar welke gen-mutaties verantwoordelijk zijn de ontwikkeling van deze ziekte.

HD;

Net als bij de meeste grotere en grote rassen komt heupdysplasie, kortweg HD genoemd, ook voor bij de Ierse Setter. Het woord dysplasie geeft aan dat het om een stoornis gaat, een stoornis van het heupgewricht. Bij heupdysplasie zien we een slecht gevormde heup. Heupdysplasie is niet te genezen. Zowel door de mate van erfelijke aanleg als door milieufactoren kan heupdysplasie zich ontwikkelen. HD vererft polygeen. Dat wil zeggen dat een combinatie van meerdere genen een bepaalde afwijking veroorzaakt. Doordat HD polygeen vererft, zal het per definitie niet mogelijk zijn om door middel van fokmaatregelen het probleem geheel en al de wereld uit te helpen. Toch heeft statistisch onderzoek herhaaldelijk bewezen dat men bij het fokken met dieren met goede heupen een belangrijk lager percentage pups met problemen ziet opgroeien, dan wanneer men fokt met dieren die geen goede heupen hebben.

PRA rcd 1 en rcd 4;

Door een fout gen kunnen setters last krijgen van hun gezichtsvermogen. Uit onderzoeken is gebleken dat er tenminste drie vormen van PRA zijn te onderscheiden bij de Ierse Setter. Voor de rcd1 en rcd4 zijn nu DNA-testen beschikbaar.

CLAD;

Staat voor Canine Leucocyte Adhesion Deficiency CLAD is een ziekte die zich bij pups openbaart. Deze nog jonge hondjes overlijden ten gevolge van meervoudige infecties, infecties van huid en beenmerg. Behandelingen met extreem hoge doses antibiotica bieden geen soelaas voor deze verschrikkelijk geërfde ziekte die tot fatale immunodeficiëntie leidt. De genetica van deze ziekte in de Ierse Setter zijn bekend; zij wordt veroorzaakt door een enkele recessieve mutatie in een gen die verantwoordelijk is voor het regelen van een cruciaal aspect van de witte bloedlichamen. Omdat deze ziekte veroorzaakt wordt door een recessieve mutatie, moeten aangetaste puppy’s twee kopieën van het mutant gen, één van de vader en één van de moeder geërfd hebben. Er mag alleen met CLad-vrije honden gefokt worden en hierdoor is deze afwijking uit het ras gefokt.